Hội thảo quốc gia Quỹ Phát triển cộng đồng 2011

07.11.2015 ACVN Office

Từ ngày 3-4/5/2011, Hiệp hội các đô thị Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo quốc gia nhằm tổng kết hoạt động Quỹ phát triển cộng đồng (CDF) năm 2010 và củng cố, mở rộng hoạt động của Quỹ tại các đô thị thành viên. Cuộc họp được lựa chọn tổ chức tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An nơi đã thực hiện rất thành công công dự án nhà ở cộng đồng. Thành phần tham dự hội thảo dự kiến gồm có các đai diện cộng đồng, Enda Việt Nam, đại diện các đô thị trong mạng lưới, đại diện lãnh đạo TP. Vinh và tỉnh Nghệ An, đại diện các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế. Chương trình dự kiến

 

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn