Mời tham gia Hội thảo tập huấn công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng năm 2021

01.12.2021 ACVN Office

Văn phòng Hiệp hội vừa nhận được Công văn số: 4888/BXD-VP của Bộ Xây dựng ngày 26/11/2021 v/v mời tham gia Hội thảo tập huấn công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng năm 2021.

https://acvn.vn/CV 4888.BXD moi tham gia HT tap huan ctac BVMT nganh XD nam 2021.pdf

 

 

 

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn