Thông tin hoạt động dự án Delgosea

07.11.2015 ACVN Office

Hội thảo và khóa đào tạo tại thành phố Vinh

Thực hiện kế hoạch của Dự án, ngày 06 tháng 9 năm 2011, Hiệp hội các Đô thị Việt nam cùng với Ban điều phối Dư án: “Hợp tác vì quản trị địa phương ở các nước Đông Nam Á” (DELGOSEA) đẫ tổ chức khóa Hội thảo : “Huy động sự tham gia của cộng đồng” tại thành phố Trà Vinh.

Mục đích của Hội thảo là :

- Thông báo tới các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, Hội nghề nghiệp, các cơ quan nghiên cứu và đào tạo đóng trên địa bàn thành phố Trà Vinh về mục tiêu, nội dung và kế hoạch triển khai Dự án áp dung mô hình thực tiễn tốt về Chính phủ điện tử của thành phố Yogjakarta-Indonesia tại thành phố Trà Vinh để nhận được sự đồng tình ủng hộ trong quá trình triển khai Dự án.

- Tiếp thu những ý tưởng và đề xuất của cộng đồng dân cư về những giải pháp thực hiện có hiệu quả và huy động sự đóng góp nguồn lực của các tổ chức và cộng đồng dân cư.

Tham dự Hội thảo có 60 đại biểu bao gồm Đại diện lãnh đạo Hiệp hội các Đô thi Việt nam:PGS.TS Vũ Thị Vinh, Đại diện lãnh đạo thành phố Trà Vinh:Ông Diệp Văn Thạnh Phó chủ tịch thành phố, Ban điều hành Dự án, chuyên gia truyền thông Dự án vùng:Ông Sven Herpig, các chuyên gia Dự án đến từ Hà nội và thành phố Nam định,Sau phần khai mạc và giới thiệu Dự án, Hội thảo đẫ nghe các báo cáo tham luận của các chuyên gia quốc tế và Việt nam về lợi ích của Chính phủ điện tử, Chính phủ điện tử và mạng lưới phương tiện truyền thông, kinh nghiệm xây dựng mạng lưới và vai trò của cộng đồng trong xây dựng hệ thống quản lý đất đai và thuế thành phố Nam Định, xây dựng mạng lưới hợp tác thúc đẩy Chính phủ điện tử. Hội thảo đã nghe lời kêu gọi hợp tác của lãnh đạo thành phố Trà Vinh và đại diện Doanh nghiệp hưởng ứng lới kêu gọi của thành phố.Sau phần báo cáo tham luận, các đại biểu trong Hội thảo đã sôi nổi thảo luận và đã có nhiều đề xuất giải pháp thực hiện và đóng góp nguồn lực cho Dự án.

Hội thảo đã đạt được mục tiêu đề ra và thu được những kết quả tốt đẹp.  

Khóa đào tạo tại thành phố Trà Vinh

khoa tao dao tai tra vinh
Thực hiện kế hoạch của Dự án, từ ngày 07 đến 09 tháng 9 năm 2011, Hiệp hội các Đô thị Việt nam cùng với Ban điều phối Dư án: “Hợp tác vì quản trị địa phương ở các nước Đông Nam Á” (DELGOSEA) đã tổ chức 3 khóa đào tạo ngắn hạn tại thành phố Trà Vinh.

Mục tiêu của khóa đào tạo : nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư thành phố Trà Vinh để thực hiện Đề án Chính phủ điện tử tại thành phố , góp phần tăng cường quản trị dân chủ địa phương và nâng cao điều kiện sống của người dân.

Giảng viên của khóa đào tạo là các giảng viên, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Chính phủ điện tử, quản trị địa phương đến tù Hà nội, thành phô Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định.

Học viên của khóa đào tạo:

Lớp 1: Lãnh đạo HDND, UBND, các phòng ban và thành viên trong Ban chỉ đạo Dự án.(25 người)

Lớp 2: Chuyên viên các Phòng Ban (30 người)

Lớp 3: Lãnh đạo Phường Xã, cán bộ văn phòng Ủy ban.

Khóa đào tạo đã tập trung vào các nội dung:

- Giới thiệu Dự án DELGOSEA và đề án chuyển giao tại thành phố Trà Vinh

- Chính phủ điện tử, lộ trình thực hiện và những bài học kinh nghiêm quốc tế và Việt nam

- Cơ hội và thách thức của thành phố Nam Định trong áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai và thuế.

-Kỹ năng chỉ đạo và chiến lược về huy động sự tham gia của cộng đồng

- Kỹ năng huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản trị chính quyền địa phương

- Kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện và phối hợp trong công tác quản lý chính quyền địa phương.

Kết thúc khóa đào tạo, học viên đã đánh giá cao chất lượng của các bài giảng và hiệu quả của khóa đào tạo. Dự án đã trao chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo.

Khóa đào tạo tại thành phố Vinh

khoa tao dao tai vinh
Thực hiện kế hoạch của Dự án, từ ngày 19 đến 21 tháng 8 năm 2011, Hiệp hội các Đô thị Việt nam cùng với Ban điều phối Dư án: “Hợp tác vì quản trị địa phương ở các nước Đông Nam Á” (DELGOSEA) đã tổ chức 3 khóa đào tạo ngắn hạn tại thành phố Vinh.

Mục tiêu của khóa đào tạo : nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư thành phố Vinh để thực hiện Đề án Chương trình tiết kiệm sinh thái chuyển giao mô hình thực tiễn tốt của thành phố Marikina-Philipine áp dụng tại thành phố , góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao điều kiện sống của người dân.

Giảng viên của khóa đào tạo là các giảng viên, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn đến tù thành phố Hà nội.

Học viên của khóa đào tạo:

Lớp 1: Lãnh đạo HDND, UBND, các phòng ban và thành viên trong Ban chỉ đạo Dự án., Công ty môi trường đô thị, Ban giám hiệu các trường trung học cơ sở Hưng Dũng và trường tiểu học Hưng Dũng, các tổ chức Đoàn thể .(35 người)

Lớp 2: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Hưng Dũng, khối trưởng, tổ trưởng tổ dân phố và lãnh đạo các đoàn thể của phường (65 người)

Lớp 3: Giáo viên chủ nhiệm các lớp của 3 trường tham gia chương trình thí điểm và đại diện Hội Cha mẹ học sinh (60 người).

Khóa đào tạo đã tập trung vào các nội dung:

- Giới thiệu Dự án DELGOSEA

- Giới thiệu kinh nghiệm mô hình thực tiễn tốt của thành phố Marikina và đề án chuyển giao tại thành phố Vinh

- Quản lý chất thải rắn với sự tham gia của cộng đồng.

- Phân loại rác thải tại nhà.

Kết thúc khóa đào tạo, học viên đã đánh giá cao chất lượng của các bài giảng và hiệu quả của khóa đào tạo. Dự án đã trao chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo.

Lễ ra quân “Ngày tiết kiệm sinh thái” tại thành phố Vinh

le ra quan ngay sinh thai
Trong khuôn khổ của Dự án, “Hợp tác vì quản trị địa phương ở các nước Đông Nam Á” (DELGOSEA) Ủy ban nhân dân thành phố Vinh đã lựa chọn mô hình thực tiễn tốt trong lĩnh vực quản lý môi trường đô thị “ Chương trình tiết kiệm sinh thái” của thành phố Marikina-Philippine áp dụng tại thành phó Vinh.Ngày 18 tháng 9 năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phó Vinh đã tổ chức lễ ra quân “Ngày tiết kiệm sinh thái: tại 3 trường được triển khai thí điểm la; Trường trung học cơ sở Hưng Dũng, Trường tiểu học Hưng Dũng 1 và trường tiểu học Hưng Dũng 2. Tham dự lễ ra quân có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, Đại diện các phòng ban, các tổ chức Đoàn thể, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hưng Dũng, đại diện UBND các phường trong thành phố, Ban giám hiệu và giáo viên và gần 3000 học sinh của 3 trường triển khai thí điểm Dự án, đại diện các trường phổ thông trung học và tiểu học trong thành phố và nhiều phóng viên báo chí của thành phố. Tham dự lễ ra quân có Đ/c Nguyễn Ninh Thực, Phó tổng thư ký Hiệp hội các Đô thị Việt nam, Ban điều hành Dự án và chuyên gia Dự án.

Trong buổi lễ ra quân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vinh đã nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình tiết kiệm sinh thái trong công tác bảo vệ môi trường và phát động phong trào “tiết kiệm sinh thái: tại 3 trường và đã được giáo viên và đặc biệt là học sinh các trường hết sức hưởng ứng.Đại diện học sinh của các trường đã phát biểu hưởng ứng ngày tiết kiệm sinh thái và hứa sẽ tích cực tham gia Chương trình tiết kiệm sinh thái.Ngày ra quân đầu tiên, học sinh của các trường đã thu gom nhiều rác thải tái chế mang đến trường và mỗi học sinh đã được ghi điểm vào sổ tiết kiệm sinh thái.

 

Video

Video

Ấn phẩm


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn