Đề cương chiến lược phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

29.10.2019 ACVN Office

Bộ xây dựng gửi công văn số: 2521/BXD-PTĐT tới Hiệp hội các đô thị Việt Nam về việc góp ý đề cương chiến lược phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Xem chi tiết file đính kèm tại đây: 

1/ Dự thảo tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ https://drive.google.com/open?id=194fE14aPOHHLvCww2smnrm3ngUSTWlyu

2/ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng  Chính phủ https://drive.google.com/open?id=1MhFAZAkyXmCfowmKnzc2ap_KsO9o6ahJ

3/ Thuyết minh " Chiến lược phát triển đô thị quốc gia" https://drive.google.com/open?id=1_uJFEpBlqiJ1qx-H9VpYRJmgUG2aIuQp

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn