Nghiên cứu đánh giá và xác định nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực cho Trung tâm Tư vấn phát triển đô thị Việt Nam

16.05.2017 công tác vien
Trong khuôn khổ hợp phần "Hỗ trợ nâng cao năng lực Hiệp hội các đô thị Việt Nam" thuộc Chương trình PMI LED, Trung tâm Tư vấn phát triển đô thị Việt Nam của Hiệp hội các đô thị Việt Nam sẽ được hỗ trợ nâng cao năng lực để cung cấp các dịch vụ nâng cao năng lực phát triển kinh tế địa phương cho các thành viên.

Một nghiên cứu đánh giá năng lực và xác định nhu cầu cho Trung tâm đã được tiến hành với mục tiêu tổng thể là xác định nhu cầu và các ưu tiên đào tạo cho chiến lược phát triển dài hạn của Trung tâm để nâng cao năng lực của Trung tâm trong việc cung cấp các dịch vụ cho thành viên Hiệp hội.

Đoàn làm việc với lãnh đạo, cán bộ Trung tâm

Báo cáo đánh giá tập trung vào giải quyết các mục tiêu cụ thể: (i) Hiểu rõ cơ cấu và chức năng hiện nay của Trung tâm, bao gồm tầm nhìn, nhiệm vụ, việc cung cấp dịch vụ và nguồn nhân lực chuyên môn hiện có; (ii) Phân tích đánh giá về các chương trình, mô-đun cũng như tài liệu tập huấn hiện nay của Trung tâm; (iii) Vạch ra nhu cầu nâng cao năng lực và các ưu tiên đối với nâng cao năng lực thể chế của Trung tâm, đáp ứng yêu cầu của các thành viên ACVN về các dịch vụ LED trong những năm tới; (iv) Xác định cơ hội hợp tác với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) để thực hiện Kế hoạch phát triển năng lực cho Trung tâm; và (v) Đề xuất một kế hoạch phát triển chiến lược cho Trung tâm cũng như các lĩnh vực can thiệp từ phía ACVN để cải thiện các dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Trung tâm đối với các thành viên ACVN.

PGS.TS.Vũ Thị Vinh, nguyên Tổng Thư ký ACVN, đã được xác định là chuyên gia thực hiện hoạt động này. Trên cơ sở rà soát các tài liệu sẵn có, PGS. TS Vũ Thị Vinh đã có buổi làm việc với các bên đối tác liên quan, với Hiệp hội, Trung tâm, các đô thị thành viên (TP Cần Thơ, TP Cao Lãnh, TP Hà Tĩnh), Học viện Cán bộ Quản lý và Xây dựng đô thị (AMC), Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) để lấy số liệu đầu vào cho nghiên cứu đánh giá từ ngày 26 - 30/3/3017. Cùng tham gia chuyến công tác với chuyên gia còn có TS.Nguyễn Thị Kim Sơn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội; bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Điều phối viên chương trình PMI LED tại Việt Nam. Đoàn công tác đã được các tổ chức đối tác, các đô thị thành viên hỗ trợ nhiệt tình để có thể thu thập được tối đa số liệu cần thiết cho Báo cáo Nghiên cứu.

Đoàn làm việc với đại diện các Sở Ngành của TP Cần Thơ

Đoàn làm việc với đại diện TP Hà Tĩnh

Sau chuyến công tác, chuyên gia đã tiến hành phân tích số liệu, lập báo cáo nghiên cứu và đã gửi bản dự thảo báo cáo nghiên cứu tới ACVN trước khi Hiệp hội đón và làm việc với đại diện FCM tại Hà Nội, và trước Hội nghị Ban Cố vấn chương trình PMI LED.

Bản dự thảo đang được gửi để lấy ý kiến Chủ tịch, Ban Thư ký ACVN và Trung tâm để chuyên gia hoàn thiện và sẽ gửi cho FCM và tổ chức đối tác phía Canada hợp tác với Hiệp hội trong hợp phần này (là Liên minh các đô thị tỉnh Nova Scotia – UNSM và Tổ chức Tư vấn Cape Britain), làm cơ sở cho việc hợp tác trong dự án “Nâng cao Năng lực Hiệp hội” thuộc chương trình PMI LED.

Nguyễn Thị Phương Thảo

Điều phối viên Chương trình PMI LED tại Việt Nam

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn