Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2 của Ban chấp hành Hiệp hội các đô thị Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027

26.12.2022 ACVN Office
Hiệp hội các đô thị Việt Nam thông báo kết quả kỳ họp và gửi kèm Nghị quyết số 02/NQ-HH ngày 02/12/2022 của Ban chấp hành Hiệp hội các đô thị Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027 tại kỳ họp lần thứ 2 tới các đô thị hội viên

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn