Hội nghị Đô thị toàn quốc 2022 sẽ đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW

10.11.2022 ACVN Office
Hưởng ứng Ngày đô thị Việt Nam, trung tuần tháng 11/2022, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Đô thị toàn quốc 2022 nhằm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 06-NQ/TW).

Hội nghị tập trung đánh giá thành tựu trong công tác quản lý và phát triển đô thị Việt Nam sau chặng đường gần 15 năm kể từ Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2009, tiếp tục phát huy ưu điểm, đánh giá những bất cập và học tập kinh nghiệm trong nước và quốc tế để rút kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý phát triển đô thị của Việt Nam trong bối cảnh mới.

Hội nghị đồng thời phổ biến Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW đến các đô thị; Thảo luận các phương hướng, xác định các nhiệm vụ và giải pháp quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Phổ biến nội dung điều chỉnh của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị, làm cơ sở thực hiện phân loại đô thị cho giai đoạn tiếp theo; Đóng góp và kinh nghiệm xây dựng thể chế chính sách, xây dựng dự thảo Luật về Quản lý phát triển đô thị; Chia sẻ các bài học kinh nghiệm quốc tế, thảo luận định hướng phát triển cho các đô thị Việt Nam trong bối cảnh chung của khu vực và thế giới…

Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ các mục tiêu đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới; hoàn thiện thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại; kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững; chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị; phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 khoảng 950 - 1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000 - 1.200 đô thị. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á; xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế...

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu kể trên. Một là hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững.

Hai là nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững. Ba là tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới. Bốn là đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nghị quyết 06-NQ/TW đặt mục tiêu đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa tại Việt Nam, phát triển đô thị bền vững (Ảnh minh họa).

Năm là xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị. Sáu là phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.

Hiện tại, Bộ Xây dựng đã hoàn thành dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dịch Phong

Theo nguồn: https://baoxaydung.com.vn/hoi-nghi-do-thi-toan-quoc-2022-se-day-manh-trien-khai-nghi-quyet-06-nqtw-343432.html

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn