TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

05.11.2015 ACVN Office
Trung tâm có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại các địa phương ở trong và ngoài nước hoặc có thể liên doanh với các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước.

Tên tiếng Việt: Trung tâm Tư vấn Phát triển Đô thị Việt Nam
Tên tiếng Anh: Consulting Center of Vietnam Urban Development
Tên viết tắt: CCVUD
Trụ sở: Tầng 6, Cung Trí Thức Thành phố Hà Nội, Lô đất D25*, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đường Trần Thái Tông, Hà Nội.

Trung tâm có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại các địa phương ở trong và ngoài nước hoặc có thể liên doanh với các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước.

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
1. Thực hiện công tác nghiên cứu, dịch vụ chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi hoạt động của Hiệp hội.
2. Hợp tác, hỗ trợ, tư vấn cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển đô thị Việt Nam trong việc tổ chức hội thảo, hội nghị, quảng cáo, marketing, giới thiệu sản phẩm hoặc tổ chức các trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm.
3. Trợ giúp, tư vấn và dịch vụ trong các công việc thuộc lĩnh vực phát triển đô thị.
4. Thực hiện việc hỗ trợ, tìm kiếm sự liên kết, hợp tác hay lựa chọn đối tác để cung cấp dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
5. Tham gia xây dựng chiến lược nghiên cứu, tìm kiếm và nghiên cứu-phát triển, chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực tư vấn phát triển đô thị.

Quyền và trách nhiệm của Trung tâm
1. Giao dịch trực tiếp với các tổ chức quốc tế, nước ngoài, các cơ quan chính phủ, các đơn vị kinh tế thuộc tất cả các thành phần kinh tế, các đoàn thể xã hội của Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
2. Làm cầu nối cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phát triển đô thị với các tổ chức, đơn vị, các nhà tài trợ và các đối tác khác trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển đô thị.
3. Tìm kiếm và tiếp nhận các nguồn tài trợ về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ cho mục tiêu phát triển đô thị Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các đô thị.
4. Quyết định các kế hoạch hoạt động và sử dụng nguồn tài chính phục vụ các hoạt động của Trung tâm.
5. Thực hiện quyền tự chủ trong việc xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, tổ chức bộ máy, biên chế nhân lực, ký kết các hợp đồng phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm.
6. Phát triển Trung tâm bền vững.


Tổ chức của Trung tâm
1. Ban Giám đốc.
2. Văn phòng.
3. Bộ phận kế toán.
4. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.


Lĩnh vực hoạt động
1. Nghiên cứu, thực hiện dịch vụ tư vấn, tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, chiến lược phát triển, về ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong phạm vi các công việc thuộc lĩnh vực tư vấn phát triển đô thị.
2. Tư vấn, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, hoặc tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, diễn đàn chuyên đề liên quan đến phát triển đô thị.
3. Tư vấn, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội thực hiện dịch vụ tư vấn phát triển đô thị.


Tài chính Trung tâm
1. Vốn góp của các sáng lập viên của Trung tâm.
2. Vốn huy động của cán bộ, nhân viên Trung tâm.
3. Vốn do Hiệp hội các đô thị Việt Nam hỗ trợ.
4. Vốn vay ngân hàng.
5. Vốn liên doanh.
6. Vốn do các chương trình, dự án quốc tế, nước ngoài tài trợ, hỗ trợ.
7. Vốn do các chương trình, dự án trong nước, tài trợ, hỗ trợ.
8. Vốn tích lũy trong quá trình hoạt động.

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn