Chương trình/Dự án đang thực hiện

05.11.2015 ACVN Office
Chương trình/Dự án đang thực hiện

Dự án “Tăng cường sự tham gia của người dân vào quy hoạch và quản trị địa phương ở các đô thị Việt Nam thông qua ACVN”

Thời gian: 2/2009 – 11/2011

Mục tiêu: Tăng cường sự tham gia của người dân ở cấp địa phương tại Việt Nam. Cải thiện quản lý nhà nước và nâng cao sự độc lập của chính quyền địa phương ở Việt Nam, và nâng cao năng lực Hiệp hội các đô thị Việt Nam

 

Dự án Vùng “Chương trình hợp tác về Quản trị địa phương dân chủ ở Đông Nam Á”

Thời gian: 3/2010 – 9/2012

Mục tiêu: Đóng góp cho việc cải thiện kiến thức, thái độ và kinh nghiệm thực tiễn củacác hiệp hội chính quyền địa phương trong lĩnh vực phục vụ cho những thành viên của họ.

 

Quỹ phát triển cộng đồng Quốc gia

Thời gian: từ năm 2008

Mục tiêu: Củng cố vai trò và năng lực của cộng đồng nghèo đô thị. Xây dựng một quỹ quay vòng vốn cấp quốc gia giúp các cộng đồng nghèo ở đô thị tăng cường sức mạnh của cộng đồng

 

Dựa án “Hệ thống theo dõi chỉ số đô thị” do UN-Habitat tài trợ"

Thời gian: tháng 5/2010 đến tháng 12/2010

Mục tiêu: Hỗ trợ chính phủ xây dựng một bộ chỉ số đô thị để đánh giá hiệu quả công tác quản lý và điều hành của đô thị nói chung và xây dựng chính sách của đô thị

 

Hợp tác giữa Hiệp hội quản lý đô thị quốc tế (ICMA) và Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN)

Thời gian: 1 năm (2010)

Mục tiêu: Hỗ trợ và hợp tác song phương về lĩnh vực quản trị địa phương

 

Chương trình Đối tác Đô thị Phát triển Kinh tế (MPED)

Thời gian: 5 năm 2010 - 2015

Mục tiêu: Hỗ trợ các chính quyền địa phương và các Hiệp hội chính quyền địa phương (LGAs) ở Việt Nam, Campuchia, Mali, Burkina Faso, Tanzania, Nicaragua và Bolivia

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn