Hội thảo quốc gia Dự án DELGOSEA

07.11.2015 ACVN Office
Dự án EU "Chương trình hợp tác vì Quản trị địa phương dân chủ tại Đông Nam Á" (DELGOSEA)

Sự kiện 

Tiêu đề:
Hội thảo quốc gia Dự án DELGOSEA
Thời gian:
15.04.2011 
Địa điểm:
Khách sạn Bảo Sơn - Thành phố Hà Nội
Mục:
Sự kiện đã kết thúc

Nội dung

Dự án EU "Chương trình hợp tác vì Quản trị địa phương dân chủ tại Đông Nam Á" (DELGOSEA)

Dự án DELGOSEA là một mạng lưới của các Hiệp hội chính quyền địa phương (LGAs), các chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ, và các cơ quan quan nghiên cứu học ở Phillipine, Indonexia, Việt Nam, Thái Lan và Cambuchia, nhằm chia sẻ các thực tiễn tốt trên bốn lĩnh vực: Sự Tham Gia Của Người Dân Trong Quy Hoạch Và Ra Quyết Định; Quản Trị Thể Chế; Môi Trường Đô Thị; và Quản Lý Tài Chính và Tăng Cường Đầu Tư.

Hiện nay, các thực tiễn tốt trong khu vực đã được lựa chọn, với tiêu chí có thể thực hiện, phương pháp quản trị tốt hướng đến kết quả, ,có thể áp dụng được ở địa phương nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả các dịch vụ công cộng

Vào ngày 15/04/2011, Văn phòng dự án DELGOSEA tại Việt Nam - trực thuộc Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) tổ chức Hội thảo quốc gia đầu tiên tại khách sạn Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Hội thảo nhằm thảo luận những chủ đề liên quan đến các hoạt động chuyển giao ở các đô thị thí điểm, tính khả thi và những khó khăn thách thức trong việc thực hiện các hoạt động chuyển giao đồng thời thiết lập triển vọng hợp tác giữa các chủ thể cấp quốc gia và địa phương trong việc thực hiện các hoạt động chuyển giao. Tham dự hội thảo có đại diện các đại diện Phái đoàn châu Âu tại Việt Nam, quỹ Konrad Adenauer (CHLB Đức), cơ quan trung ương, Hiệp hội các đô thị Việt Nam, các cơ quan báo chí, cơ quan nghiên cứu, đào tạo, chuyên gia và các đô thị thực hiện dự án (Xem chương trình để biết them chi tiết)

Download:

Chương trình hội thảo

 

 
Địa điểm
Khách sạn Bảo Sơn
Địa chỉ:
50 Nguyễn Chí Thanh
ZIP:
84
Thành phố:
Thành phố Hà Nội
Quốc gia:
Quốc gia: vn

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn