Họp nhóm trọng điểm thành viên lần thứ nhất

07.11.2015 ACVN Office
Ngày 15/4/2011 vừa qua, Hiệp hội đô thị Việt Nam đã tiến hành cuộc họp nhóm trọng điểm thành viên thứ nhất tại Khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội. Đây là một hoạt động trong tiến trình Lập Kế hoạch Chiến lược cho giai đoạn 2011-2016 của Hiệp hội. Mục tiêu của cuộc họp là tham vấn ý kiến của các thành viên về nội dung của Kế hoạch Chiến lược, những mặt mạnh, yếu, những điểm cần đưa vào nội dung Kế hoạch. Cuộc họp có sự tham dự của 12 đô thị thành viên bao gồm: Lạng Sơn, Vinh, Đà Nẵng, Trà Vinh, Hoà Bình, Tam Điệp, Sông Công, Thái Bình, Phủ Lý, Nam Định, Phú Thọ; Ban Thư ký và cán bộ Văn phòng Hiệp hội.

Ngày 15/4/2011 vừa qua, Hiệp hội đô thị Việt Nam đã tiến hành cuộc họp nhóm trọng điểm thành viên thứ nhất tại Khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội. Đây là một hoạt động trong tiến trình Lập Kế hoạch Chiến lược cho giai đoạn 2011-2016 của Hiệp hội. Mục tiêu của cuộc họp là tham vấn ý kiến của các thành viên về nội dung của Kế hoạch Chiến lược, những mặt mạnh, yếu, những điểm cần đưa vào nội dung Kế hoạch. Cuộc họp có sự tham dự của 12 đô thị thành viên bao gồm: Lạng Sơn, Vinh, Đà Nẵng, Trà Vinh, Hoà Bình, Tam Điệp, Sông Công, Thái Bình, Phủ Lý, Nam Định, Phú Thọ; Ban Thư ký và cán bộ Văn phòng Hiệp hội.

IMG_51061

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về những ưu tiên cần tính đến khi Lập Kế hoạch Chiến lược cho giai đoạn mới. Các vấn đề thảo luận xoay quanh việc mở rộng thành viên Hiệp hội; hội phí; vai trò kết nối các đô thị thành viên với nhau, với các cơ quan trung ương, với các đô thị quốc tế và các nhà tài trợ/đối tác của Hiệp hội; những nội dung cụ thể Hiệp hội cần tập trung để hỗ trợ các thành viên vv…. Ban Soạn thảo Chiến lược sẽ tổng hợp các ý kiến của thành viên để xây dựng một Kế hoạch Chiến lược phù hợp với yêu cầu của các thành viên và bối cảnh, xu thế hiện nay.

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn