Thành lập Trung tâm Tư vấn Phát triển đô thị Việt Nam (CCVUD)

07.11.2015 ACVN Office

Tổ chức hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo của các đô thị là một trong bốn nhiệm vụ quan trọng của Hiệp hội. Trước sự phát triển nhanh chóng của các đô thị, đòi hỏi lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên chính quyền đô thị phải nắm vững được những kiến thức và kỹ năng quản lý đô thị.

Tháng 8/2010, Ban Chấp hành Hiệp hội đã thống nhất thành lập Trung tâm Tư vấn Phát triển đô thị Việt Nam. Được sự nhất trí của Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch Đầu tư, ngày 16/5/2011 Chủ tịch Hiệp hội đã ra Quyết định số 05/QĐ-HHĐTVN thành lập Trung tâm tư vấn Phát triển đô thị Việt Nam. Trung tâm ra đời với 5 chức năng nhiệm vụ chính như sau:

  1. Thực hiện công tác nghiên cứu, dịch vụ chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
  2. Hợp tác, hỗ trợ, tư vấn cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến phát triển đô thị của Việt Nam trong việc tổ chức hội thảo, hội nghị, quảng cáo, marketing, giới thiệu sản phẩm hoặc tổ chức các trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh và tăng cường năng lực liên quan đến việc phát triển đô thị của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến phát triển đô thị của Việt Nam theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
  3. Trợ giúp, tư vấn và dịch vụ theo quy định của pháp luật trong các công việc thuộc về lĩnh vực phát triển đô thị theo quy định của pháp luật trên cơ sở thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.
  4. Thực hiện việc hỗ trợ, tìm kiếm sự liên kết, hợp tác hay lựa chọn đối tác cùng hợp tác để cung cấp dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và phải trong khuôn khổ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội cho các đối tác là các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến dịch vụ tư vấn phát triển đô thị của Việt Nam và các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp của nước ngoài trong việc tìm hiêu để phát triển đô thị trong lĩnh vực liên quan đến dịch vụ phát triển đô thị của Việt Nam theo quy định của pháp luật.
  5. Tham gia vào việc xây dựng chiến lược nghiên cứu, tìm kiếm và nghiên cứu – phát triển – chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực tư vấn phát triển đô thị của Việt Nam trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Hiệp hội và Điều lệ Trung Tâm.

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn