Khởi sắc Đông Hòa

26.10.2023 ACVN Office
Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội ở TX.Đông Hòa (Phú Yên) không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 8,1%/năm, đời sống của người dân được nâng lên, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, diện mạo đô thị khang trang, bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viết vào sổ lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Tàu không số ở thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, TX.Đông Hòa, Phú Yên

Ảnh: Đức Huy

Ven biển - vùng kinh tế động lực

Vùng ven biển của thị xã được chú trọng đầu tư và giữ vai trò là vùng kinh tế động lực của địa phương. Với thế mạnh khai thác và nuôi trồng thủy sản, thị xã đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện phát triển nên nuôi trồng và khai thác thủy hải sản đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Đây cũng là vùng tập trung nhiều cơ sở công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đóng vai trò động lực, tạo đột phá cho tăng trưởng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị xã. Với tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển du lịch và công nghiệp đã mở ra triển vọng phát triển khu vực này cho những năm tiếp theo.

Nông nghiệp của TX.Đông Hòa phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, một số mô hình sản xuất nông - lâm - thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao; hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện chiếu sáng công cộng, cấp nước sinh hoạt, các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư khá toàn diện, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa nông thôn.

Trên địa bàn thị xã có KCN Hòa Hiệp 1, KCN Hòa Hiệp 2 với 16 doanh nghiệp hoạt động, doanh thu đạt hơn 1.980 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 2.800 lao động. Nhiều doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, sản phẩm ngày càng đa dạng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của nhân dân.

Đông Hòa cũng có nhiều công trình, dự án lớn được Trung ương, tỉnh đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, tỉnh và thị xã đã đầu tư cơ sở hạ tầng, tu sửa, nâng cấp các danh lam thắng cảnh như Bãi Môn - Mũi Điện, Núi Đá Bia, di tích lịch sử Tàu Không Số,… Qua đó, đã thu hút hơn 851.600 lượt khách đến tham quan.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Trong 5 năm (2016 - 2020), địa phương đã triển khai thực hiện được 805 tuyến đường với chiều dài gần 200 km, tổng kinh phí khoảng 135 tỉ đồng, đầu tư xây dựng và nâng cấp hơn 35 km kênh mương.

Trung tâm hành chính TX.Đông Hòa

Trở thành một đô thị năng động

Sau 15 năm thành lập và trở thành thị xã, Đông Hòa không ngừng trưởng thành và phát triển. Giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu là tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đông Hòa trở thành đô thị năng động, có ngành công nghiệp - dịch vụ phát triển nhanh và bền vững.

TX.Đông Hòa tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế dựa trên lợi thế cạnh tranh địa phương và theo định hướng của tỉnh về phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên, trong đó công nghiệp và dịch vụ - du lịch chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Khuyến khích các thành phần kinh tế, đổi mới công nghệ, hiện đại hóa sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Phát triển công nghiệp với nhiều quy mô khác nhau, phù hợp với định hướng chung và lợi thế của từng vùng, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 tăng 10,7%/năm.

Tập trung phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các ngành thương mại - dịch vụ; tạo điều kiện phát triển mạnh ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thị xã, phấn đấu giá trị sản xuất các ngành thương mại - dịch vụ giai đoạn 2021 - 2025 tăng bình quân 11,86%/năm.

Phát triển nông - lâm - ngư nghiệp toàn diện, theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới để đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 tăng bình quân 2,01%/năm.

Tiếp tục đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện, cấp thoát nước, các trung tâm văn hóa thể thao, kiên cố trường học, trạm y tế, xử lý rác thải, cụm công nghiệp… Tăng thu ngân sách trên cơ sở phát triển sản xuất, kinh doanh để khai thác, mở rộng nguồn thu; phấn đấu đến năm 2025 thu ngân sách trên địa bàn đạt 150 tỉ đồng.

Tiếp tục cùng với tỉnh Phú Yên đẩy mạnh công tác xúc tiến và tiếp cận đầu tư, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào KCN Hòa Tâm, cảng nước sâu Bãi Gốc và các KCN, tạo động lực để tăng trưởng kinh tế tỉnh và thị xã. Xây dựng và định hướng danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu trong 5 năm, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 20.000 tỉ đồng.

Tiếp tục thực hiện các chính sách cải thiện đời sống cho nhân dân, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo dưới 2% (theo tiêu chí mới), tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 95%. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động các phương án phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

TX.Đông Hòa đang tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân với việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế; xây dựng chương trình, kế hoạch về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đảm bảo chất lượng, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ phát triển thị xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử.

(Theo thanhnien.vn)

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn