Chương trình/ Dự án đã thực hiện

05.11.2015 ACVN Office
Chương trình/ Dự án đã thực hiện

Chương trình đối tác đô thị FCM – ACVN

Thời gian: 6 năm (2004 - 2009) 

Mục tiêu: Nâng cao năng lực cho các chính quyền đô thị Việt Nam. Cải thiện công tác quản trị địa phương tại các đô thị của ViệtNam

 

Dự án “cộng đồng nở hoa”

Thời gian: 01 năm (2009 – 2010)

Mục tiêu: Nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường và lòng tự hào về thành phố, huy động sự tham gia của cộng đồng

 

Dự án “ Sự tham gia của cộng đồng trong công tác lập quy hoạch và phát triển du lịch”

Thời gian: 3 năm (02/2005 đến tháng 02/2008)

Mục tiêu: Huy động sự tham gia của cộng đồng, nâng cao năng lực về xây dựng và thực hiện công tác lập quy hoạch và chiến lược phát triển du lịch cho chính quyền đô thị và cộng đồng dân cư thành phố Lạng Sơn, tăng cường vai trò của giới

 

Dự án “Tăng cường năng lực hành chính trong quản lý đất đai và thu thuế nhà đất ở Nam Định bằng công nghệ thông tin”

Thời gian: 4 năm (2004 – 2008)

Mục tiêu: Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và thu thuế nhà đất cho chính quyền thành phố, tăng nguồn thu cho thành phố

 

Dự án “Nhân rộng mô hình dự án Nam Định về quản lý đất đai và thu thuế nhà đất bằng công nghệ thông tin tại thành phố Pleiku, Thái Bình và Phủ lý”

Thời gian: 1 năm (2009 – 2010)

Mục tiêu:Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và thu thuế nhà đất cho chính quyền 3 đô thị, cải thiện công tác quản lý và thu thuế nhà đất tại các địa phương

 

Dự án “Cải thiện công tác quản lý rác thải tại TP Tuy Hoà”

 

Thời gian: 2 năm (2004 – 2006)

Mục tiêu: Nâng cao nhận thức của chính quyền và cộng đồng dân cư TP Tuy Hoà về vấn đề môi trường và rác thải, cải thiện dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố

 

Dự án “Nhập cư đô thị và tạo công ăn việc làm”

Thời gian: 4 năm (2006 - 2010)

Mục tiêu:Nâng cao năng lực thực hiện điều tra dân số; dự báo, lập kế hoạch phát triển cho chính quyền thành phố. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn của cán bộ thành phố. Cải thiện dịch vụ cung cấp cho người dân địa phương

 

Hợp phần Kết nối và Tăng cường thể chế thuộc “Chương trình Quy hoạch Môi trường đô thị Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ

Thời gian: Từ tháng 7/2007 đến tháng 6/2009

Mục tiêu: Thiết lập một cơ chế để phổ biến “Thực tiễn tốt” trong quy hoạch môi trường dựa vào cộng đồng tới các nhà lãnh đạo tỉnh, thành phố thuộc tỉnh và các nhà tài trợ khác trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng như trên phạm vi toàn quốc

 

Mạng lưới Quản lý môi trường đô thị do AIT tài trợ

Thời gian: Từ tháng 10/2008 đến tháng 3/2010

Mục tiêu: Tiến hành các hội thảo học tập dựa vào mạng lưới; Xuất bản và phổ biến các bộ công cụ và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật/ đào tạo; Thiết lập mạng lưới chia sẻ kinh nghiệm và các thực tiễn tốt trong lĩnh vực quản lý môi trường đô thị bền vững

 

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn