Khóa đào tạo giảng viên nguồn về ‘’Nâng cao năng lực Hiệp hội về phát triển kinh tế địa phương”

17.04.2018 ACVN Office
Ngày 26, 27/3/2018, tại Hà Nội, Hiệp hội các đô thị Việt Nam tiến hành khóa đào tạo giảng viên nguồn về “Nâng cao năng lực phát triển kinh tế địa phương cho các đô thị Việt Nam về Phát triển kinh tế địa phương”.

Hợp phần Môi trường tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương trong khuôn khổ dự án Nâng cao Năng lực Hiệp hội (dự án ACB), FCM đã xây dựng “Hướng dẫn đào tạo cho Chính quyền địa phương và cán bộ thực hiện hoạt động Phát triển Kinh tế địa phương (PTKTĐP) tại các đô thị”. Hướng dẫn đã được chuyển giao cho Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) để biên soạn thành một bộ công cụ đào tạo phù hợp với tình hình phát triển và bối cảnh đô thị Việt Nam hiện nay. Việc biên soạn đã được tiến hành từ tháng 12/2017 và đã hoàn thành vào đầu tháng 3/2018. Dựa trên bộ công cụ đào tạo đã được biên soạn, ngày 26, 27/3/2018, tại Hà Nội, Hiệp hội các đô thị Việt Nam tiến hành khóa đào tạo giảng viên nguồn về “Nâng cao năng lực phát triển kinh tế địa phương cho các đô thị Việt Nam về PTKTĐP”.

Đối tượng tham gia là các cán bộ của Hiệp hội các đô thị Việt Nam sẽ là các cá nhân tham gia hỗ trợ đào tạo và tổ chức đào tạo sau này của ACVN; lãnh đạo và chuyên viên các đô thị tham gia chương trình PMI-LED, những người sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong PTKTĐP cho các khóa đào tạo sau này của ACVN); các giảng viên chuyên giảng dạy về kinh tế tại các trường đại học, Viện nghiên cứu và sẽ là giảng viên nguồn tham gia giảng dạy trong các khóa đào tạo sau này của ACVN.

Giảng viên của khóa đào tạo là các chuyên gia tham biên soạn bộ công cụ đào tạo gồm PGS.TS.Vũ Thị Vinh, TS.Vũ Thị Minh Hiền; và khách mời là chuyên gia kinh tế TS.Phạm Chi Lan trình bày một chuyên đề trong khóa học.

PGS.TS.Vũ Thị Vinh - Giảng viên của khóa đào tạo

TS.Vũ Thị Minh Hiền - Giảng viên của khóa đào tạo

Chuyên gia kinh tế TS.Phạm Chi Lan

Tại khóa đào tạo, các giảng viên, học viên đã cùng tham gia và góp ý cho nội dung đào tạo, làm cơ sở để Hiệp hội hoàn thiện Bộ công cụ đào tạo và sẽ giúp cho Hiệp hội tiến hành các khóa đào tạo sau này đối với các thành viên của Hiệp hội.

Văn phòng Hiệp hội

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn