Hoạt động chuyến công tác tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Bá Châu, Trung Quốc

07.11.2015 ACVN Office

Doan_ACVN_lam_viec_tai_UBND_TP._Ba_Chau_tinh_Ha_Bac

 

 

 

 

 

 

 

Làm việc tại TP. Bá Châu, tỉnh Hà Bắc

Doan_ACVN_lam_viec_tai_Hoc_vien_dao_tao_Thi_truong_Trung__Quoc  DSC00076

Làm việc tại NAMA                                                                                       Làm việc tại ICC-NDRC

Doan_ACVN_lam_viec_voi_Trung_tam_Dao_tao_lanh_dao_Do_thi-Truong_Dong_Te-Thuong_Hai  Doan_lam_viec_voi_HH_TTTQ

Làm việc tại MOHURD                                                                                   Làm việc tại CAM 

Từ 2010, Liên đoàn đô thị FCM, Canada bắt đầu hỗ trợ ACVN xây dựng lại Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2016, trên cơ sở bản kế khoạch chiến lược cũ. FCM đã cử các chuyên gia sang làm việc tại Văn phòng Hiệp hội các đô thị Việt Nam cũng như việc đoàn Việt Nam thăm Canada trong thời gian vừa qua. Từ ngày 30-6 đến 6-7/2011, FCM hỗ trợ cho lãnh đạo Ban Thư ký ACVN đi thăm quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của các đô thị cũng như các cơ quan, tổ chức đào tạo về quy hoạch, phát triển đô thị của Trung Quốc làm cơ sở cho việc xây dựng bản kế hoạch chiến lược mới toàn diện hơn. Chuyến công tác cũng là cơ hội để ACVN tìm kiếm khả năng hợp tác và mở rộng vai trò đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo của các đô thị Việt Nam thông qua Trung tâm Tư vấn, Phát triển đô thị Việt Nam mới thành lập.

Mục tiêu của chuyến công tác nhằm hỗ trợ ACVN trong quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2016 là học tập kinh nghiệm của Trung Quốc. Mục tiêu cụ thể như sau:

- Tìm hiểu hoạt động, kinh nghiệm của Trung tâm đào tạo lãnh đạo đô thị, Trường Đồng Tế, Thượng Hải.

- Tìm hiểu hoạt động, kinh nghiệm Ủy ban Cải cách, Phát triển Trung Quốc (NDRC).

- Tìm hiểu cấu trúc, vận hành, và các dịch vụ của Hiệp hội các Thị trưởng Trung Quốc và Học viện Thị trưởng Quốc gia Trung Quốc

- Tìm hiểu vận hành, tổ chức, vai trò của chính quyền đô thị thành phố Bá Châu, tỉnh Hà Bắc trong phát triển kinh tế địa phương.

Đoàn Hiệp hội tham gia chuyến công tác:

- TS. Nguyễn Ninh Thực, Phó Tổng Thư ký, Phụ trách Đối nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển Đô thị Việt Nam, trưởng đoàn.

- PGS. TS. Vũ Thị Vinh, Phó Tổng Thư ký, Phụ trách Đối ngoại, kiêm Chánh Văn phòng.

- ThS. Nguyễn Quang Hưng, Phó Văn phòng, kiêm Phó GĐ Trung tâm Tư vấn Phát triển Đô thị Việt Nam. 

Download Báo cáo chuyến công tác

 

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn