Khóa đào tạo

05.11.2015 ACVN Office
Một trong những nhiệm vụ chính của ACVN là nâng cao năng lực các đô thị thành viên về nhiều lĩnh vực trong quản lý đô thị. Với việc thành lập Trung tâm tư vấn Phát triển Đô thị Việt Nam sẽ đáp ứng được nhu cầu đào tạo và nâng cao năng cao năng lực cho các đô thị. Thông tin cụ thể và tài liệu khóa đào tạo sẽ được đưa vào phần Download.

Một trong những nhiệm vụ chính của ACVN là nâng cao năng lực các đô thị thành viên về nhiều lĩnh vực trong quản lý đô thị. Với việc thành lập Trung tâm tư vấn Phát triển Đô thị Việt Nam sẽ đáp ứng được nhu cầu đào tạo và nâng cao năng cao năng lực cho các đô thị. Thông tin cụ thể và tài liệu khóa đào tạo sẽ được đưa vào phần Download.

Những thông tin về các khóa đào tạo tiếp theo sẽ được cập nhật thường xuyên.

 

TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ

 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA

 

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN

 

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN

 

 

Video

Video

Ấn phẩm


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn