An Nhơn quyết tâm lên thành phố trước năm 2025

31.10.2023 ACVN Office
Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc, qua nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TX An Nhơn đã phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, năng động, sáng tạo triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thị xã lần thứ XXIV đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV,  kinh tế của thị xã có bước tăng trưởng và phát triển khá toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người hằng năm đều tăng. Hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại; bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả khá, dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, thị xã tập trung hoàn thành Đề án Đề nghị công nhận TX An Nhơn là đô thị loại III, được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê chuẩn TX An Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Định.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn đô thị loại III, thị xã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH theo hướng đạt chuẩn thành phố. Tổng mức đầu tư các công trình đến cuối năm 2022 đạt 3.363 tỷ đồng/tổng mức được phê duyệt 5.713 tỷ đồng. Tập trung hoàn thành và triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để mở rộng không gian đô thị. Hệ thống hạ tầng khung giao thông và hệ thống giao thông kết nối các xã, phường được tăng cường đầu tư nâng cấp, với tổng chiều dài hơn 40 km, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Nhiều khu đô thị, khu dân cư dần được hình thành đồng bộ, hiện đại, từng bước thay đổi diện mạo thị xã.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trên địa bàn thị xã đã triển khai kịp thời nhiều giải pháp, đồng hành cùng DN tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất trong tình hình mới. Nhờ vậy kinh tế của thị xã có sự tăng trưởng và phát triển khá toàn diện.

 

 

“Để thực hiện đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm xây dựng thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025, Đảng bộ thị xã phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hướng đến mục tiêu xây dựng An Nhơn trở thành thành phố công nghiệp, thương mại, dịch vụ năng động, hiện đại, với tốc độ đô thị hóa cao, trở thành cực phát triển và là đô thị hạt nhân phía Nam của tỉnh”.              

Bí thư Thị ủy An Nhơn MAI VIỆT TRUNG

 

Theo Bí thư Thị ủy An Nhơn Mai Việt Trung, để An Nhơn sớm trở thành thành phố trước năm 2025, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị An Nhơn đến năm 2035, Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, Chương trình phát triển đô thị thị xã đến năm 2035. Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thị xã.

Tiếp tục huy động và cân đối các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đảm bảo đạt tiêu chuẩn thành phố; xây dựng các xã thành phường. Hoàn thành hồ sơ trình các cấp của tỉnh thẩm định thông qua; trình Bộ Xây dựng thẩm định, ban hành văn bản về việc đánh giá tiêu chí đô thị loại III TX An Nhơn (dự kiến mở rộng khu vực nội thị) và đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với các khu vực dự kiến thành lập phường. Hoàn thành hồ sơ, trình HĐND tỉnh thông qua Đề án thành lập các phường thuộc thị xã và thành lập TP An Nhơn vào cuối năm 2023, hoàn thành mục tiêu đưa An Nhơn lên thành phố trước năm 2025.

Tiếp tục đầu tư xây dựng và hình thành các khu đô thị trung tâm của thị xã đồng bộ, hiện đại với không gian giữa đường sắt Bắc - Nam và tuyến tránh QL 1 gắn với việc phát triển quỹ đất; tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực đất đai để tạo nguồn thu tiền sử dụng đất chi cho đầu tư phát triển. Tăng cường kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm trong việc đầu tư hạ tầng các khu đô thị, khu dịch vụ. Đẩy mạnh xã hội hóa chỉnh trang đô thị; xây dựng nâng cấp và mở rộng hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các trung tâm xã, cụm xã, các khu đô thị vệ tinh.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án của thị xã, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm. Tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại các xã trên địa bàn, đảm bảo nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Phát huy hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp, làng nghề hiện có. Đôn đốc đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp An Trường, An Mơ, Đồi Hỏa Sơn, Nhơn Tân 1... Tập trung thu hút các ngành nghề sản xuất công nghệ cao, ít ô nhiễm môi trường, sản phẩm có giá trị gia tăng cao vào các cụm công nghiệp...        

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX An Nhơn

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm theo giá trị sản xuất đạt 13,8% (Nghị quyết đề ra 15%).

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng bình quân hằng năm đạt 15,3% (Nghị quyết đề ra tăng 15 - 15,5%).

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ 14,1% (Nghị quyết đề ra 18,5 - 19%).

- Tốc độ giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản tăng bình quân hằng năm 2,2% (Nghị quyết đề ra 1,5 - 2%).

- Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản giảm từ 12,2% năm 2020  còn 10,6% năm 2022 (Nghị quyết đề ra đến năm 2025 giảm dưới 8%).

- Thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn (không tính tiền sử dụng đất) tăng bình quân 2,7%/năm (Nghị quyết đề ra tăng từ 11 - 13%/năm).

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị (5 phường hiện hữu) đạt 82,5% (Nghị quyết đề ra 80% trở lên).

 

(Theo baobinhdinh.vn)

 

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn