Ban Chấp hành

Ban Chấp hành Hiệp hội các đô thị Việt Nam do Đại hội bầu trong số các hội viên chính thức của Hiệp hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ của Đại hội.

Đại hội Hiệp hội các đô thị Việt Nam lần thứ V vào tháng 9 năm 2022 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã bầu 43 đô thị Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Chấp hành đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và 6 đô thị Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội.

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM KHÓA V, NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Thành phố Việt Trì - Chủ tịch Hiệp hội

2. Thành phố Hạ Long - Phó chủ tịch Hiệp hội

3. Thành phố Kon Tum - Phó chủ tịch Hiệp hội

4. Thành phố Long Xuyên - Phó chủ tịch Hiệp hội

5. Thành phố Phủ Lý - Phó chủ tịch Hiệp hội

6. Thành phố Quảng Ngãi - Phó chủ tịch Hiệp hội

7. Thành phố Tây Ninh - Phó chủ tịch Hiệp hội

8. Thành phố Tuyên Quang - Phó chủ tịch Hiệp hội

9. Thành phố Vinh - Phó chủ tịch Hiệp hội

10. Thành phố Bến Tre - Uỷ viên Ban Thường vụ

11. Thành phố Cao Lãnh - Ủy viên Ban Thường vụ

12. Thành phố Cần Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ

13. Thành phố Hà Nội - Ủy viên Ban Thường vụ

14. Thành phố Hà Tĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ

15. Thành phố Nha Trang - Uỷ viên Ban Thường vụ

16. Thành phố Bạc Liêu - Uỷ viên Ban Chấp hành

17. Thành phố Bắc Giang - Ủy viên Ban Chấp hành

18. Thành phố Bắc Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành

19. Thành phố Cà Mau - Uỷ viên Ban Chấp hành

20. Thành phố Cam Ranh - Ủy viên Ban Chấp hành

21. Thành phố Chí Linh - Ủy viên Ban Chấp hành

22. Thành phố Đà Lạt - Uỷ viên Ban Chấp hành

23. Thành phố Điện Biên Phủ - Ủy viên Ban Chấp hành

24. Thành phố Đông Hà - Ủy viên Ban Chấp hành

25. Thành phố Hồ Chí Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành

26. Thành phố Hội An - Uỷ viên Ban Chấp hành

27. Thành phố Hồng Ngự - Ủy viên Ban Chấp hành

28. Thành phố Huế - Ủy viên Ban Chấp hành

29. Thành phố Hưng Yên - Ủy viên Ban Chấp hành

30. Thị xã Kỳ Anh - Ủy viên Ban Chấp hành

31. Thành phố Lào Cai - Ủy viên Ban Chấp hành

32. Thành phố Mỹ Tho - Ủy viên Ban Chấp hành

33. Thành phố Nam Định - Ủy viên Ban Chấp hành

34. Thành phố Phú Quốc - Uỷ viên Ban Chấp hành

35. Thành phố Pleiku - Uỷ viên Ban Chấp hành

36. Thành phố Rạch Giá - Ủy viên Ban Chấp hành

37. Thị xã Sa Pa - Ủy viên Ban Chấp hành

38. Thành phố Thái Nguyên - Ủy viên Ban Chấp hành

39. Thành phố Thanh Hoá - Ủy viên Ban Chấp hành

40. Thị xã Phú Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành

41. Thành phố Tuy Hoà - Uỷ viên Ban Chấp hành

42. Thành phố Vĩnh Long - Uỷ viên Ban Chấp hành

43. Thành phố Vũng Tàu - Uỷ viên Ban Chấp hành

 

BAN CHẤP HÀNH CÁC KHÓA TRƯỚC

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM KHÓA I, NHIỆM KỲ 2001-2006

1. Thành phố Huế - Chủ tịch Hiệp hội

2. Thành phố Cần Thơ - Phó Chủ tịch Hiệp hội

3. Thành phố Đà Lạt - Phó Chủ tịch Hiệp hội

4. Thành phố Thái Nguyên - Phó Chủ tịch Hiệp hội

5. Thành phố Việt Trì - Phó Chủ tịch Hiệp hội

6. Thị xã Cao Lãnh - Ủy viên Ban Chấp hành

7. Thành phố Điện Biên Phủ - Ủy viên Ban Chấp hành

8. Thành phố Lạng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành

9. Thành phố Nam Định - Ủy viên Ban Chấp hành

10. Thành phố Pleiku - Ủy viên Ban Chấp hành

11. Thị xã Tuy Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành

12. Thành phố Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành

13. Thành phố Vũng Tàu - Ủy viên Ban Chấp hành

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM KHÓA II, NHIỆM KỲ 2006-2011

1. Thành phố Hà Nội - Chủ tịch Hiệp hội

2. Thành phố Cần Thơ - Phó Chủ tịch Hiệp hội

3. Thành phố Hồ Chí Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội

4. Thành phố Huế - Phó Chủ tịch Hiệp hội

5. Thành phố Lạng Sơn - Phó Chủ tịch Hiệp hội

6. Thành phố Biên Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành

7. Thành phố Đà Lạt - Ủy viên Ban Chấp hành

8. Thành phố Điện Biên Phủ - Ủy viên Ban Chấp hành

9. Thành phố Hạ Long - Ủy viên Ban Chấp hành

10. Thị xã Hà Tiên - Ủy viên Ban Chấp hành

11. Thành phố Mỹ Tho - Ủy viên Ban Chấp hành

12. Thành phố Nam Định - Ủy viên Ban Chấp hành

13. Thành phố Nha Trang - Ủy viên Ban Chấp hành

14. Thành phố Pleiku - Ủy viên Ban Chấp hành

15. Thành phố Thái Nguyên - Ủy viên Ban Chấp hành

16. Thành phố Tuy Hoà - Ủy viên Ban Chấp hành

17. Thành phố Việt Trì - Ủy viên Ban Chấp hành

18. Thành phố Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành

19. Thành phố Vũng Tàu - Ủy viên Ban Chấp hành

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM KHÓA III, NHIỆM KỲ 2011-2016

1. Thành phố Hà Nội - Chủ tịch Hiệp hội

2. Thành phố Cần Thơ - Phó Chủ tịch Hiệp hội

3. Thành phố Hồ Chí Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội

4. Thành phố Huế - Phó Chủ tịch Hiệp hội

5. Thành phố Lạng Sơn - Phó Chủ tịch Hiệp hội

6. Thành phố Biên Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành

7. Thành phố Cao Lãnh - Ủy viên Ban Chấp hành

8. Thành phố Đà Lạt - Ủy viên Ban Chấp hành

9. Thành phố Điện Biên Phủ - Ủy viên Ban Chấp hành

10. Thành phố Hạ Long - Ủy viên Ban Chấp hành

11. Thị xã Hà Tiên - Ủy viên Ban Chấp hành

12. Thành phố Hải Phòng - Ủy viên Ban Chấp hành

13. Thành phố Hội An - Ủy viên Ban Chấp hành

14. Thành phố Lào Cai - Ủy viên Ban Chấp hành

15. Thành phố Mỹ Tho - Ủy viên Ban Chấp hành

16. Thành phố Nam Định - Ủy viên Ban Chấp hành

17. Thành phố Nha Trang - Ủy viên Ban Chấp hành

18. Thành phố Pleiku - Ủy viên Ban Chấp hành

19. Thành phố Thái Nguyên - Ủy viên Ban Chấp hành

20. Thành phố Tuy Hoà - Ủy viên Ban Chấp hành

21. Thành phố Việt Trì - Ủy viên Ban Chấp hành

22. Thành phố Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành

23. Thành phố Vũng Tàu - Ủy viên Ban Chấp hành

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2016-2022

1. Thành phố Cần Thơ - Chủ tịch Hiệp hội

2. Thành phố Hà Nội - Phó chủ tịch Hiệp hội

3. Thành phố Huế - Phó chủ tịch Hiệp hội

4. Thành phố Pleiku - Phó chủ tịch Hiệp hội

5. Thành phố Thái Nguyên - Phó chủ tịch Hiệp hội

6. Thành phố Bến Tre - Ủy viên Ban thường vụ

7. Thành phố Hà Giang - Ủy viên Ban thường vụ

8. Thành phố Mỹ Tho - Ủy viên Ban thường vụ

9. Thành phố Nam Định - Ủy viên Ban thường vụ

10. Thành phố Việt Trì - Ủy viên Ban thường vụ

11. Thành phố Vinh - Ủy viên Ban thường vụ

12. Thành phố Bạc Liêu - Ủy viên Ban Chấp hành

13. Thành phố Biên Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành

14. Thành phố Cao Lãnh - Ủy viên Ban Chấp hành

15. Thành phố Đà Lạt - Ủy viên Ban Chấp hành

16. Thành phố Đồng Hới - Ủy viên Ban Chấp hành

17. Thành phố Đồng Xoài - Ủy viên Ban Chấp hành

18. Thành phố Hạ Long - Ủy viên Ban Chấp hành

19. Thành phố Hà Tĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành

20. Thành phố Hải Dương - Ủy viên Ban Chấp hành

21. Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên Ban Chấp hành

22. Thành phố Hưng Yên - Ủy viên Ban Chấp hành

23. Thành phố Lạng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành

24. Thành phố Lào Cai - Ủy viên Ban Chấp hành

25. Thị xã Mường Lay - Ủy viên Ban Chấp hành

26. Thành phố Nha Trang - Ủy viên Ban Chấp hành

27. Thành phố Ninh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành

28. Thành phố Rạch Giá - Ủy viên Ban Chấp hành

29. Thành phố Sóc Trăng - Ủy viên Ban Chấp hành

30. Thành phố Tam Kỳ - Ủy viên Ban Chấp hành

31. Thành phố Thanh Hóa - Ủy viên Ban Chấp hành

32. Thành phố Tuy Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành

33. Thành phố Vũng Tàu - Ủy viên Ban Chấp hành

Bài viết khác

 

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn