Ban kiểm tra

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM

                      KHOÁ V, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - TRƯỞNG BAN KIỂM TRA
2. THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG - UỶ VIÊN BAN KIỂM TRA
3. THÀNH PHỐ BẮC GIANG - UỶ VIÊN BAN KIỂM TRA
4. THÀNH PHỐ HƯNG YÊN - UỶ VIÊN BAN KIỂM TRA
5. THÀNH PHỐ HÀ TĨNH - UỶ VIÊN BAN KIỂM TRA

 

Bài viết khác

 

Video

Video

Ấn phẩm


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn