Chức năng, nhiệm vụ

  1. Tổ chức các hoạt động gắn kết và mang lại lợi ích cho các hội viên. Tạo điều kiện để các đô thị giao lưu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, cùng nhau phát triển.
  2. Tập hợp và phản ánh với Chính phủ, các Bộ, Ngành trung ương những bức xúc, khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị và những bất cập về chế độ, chính sách đối với đô thị; tham gia, tư vấn xây dựng các cơ chế, chính sách, luật pháp và những công việc quản lý Nhà nước liên quan đến đô thị.
  3. Tổ chức các hình thức tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức các đô thị.
  4. Mở rộng mối quan hệ giữa Hiệp hội và các thành viên của Hiệp hội với đô thị các nước, các Hiệp hội đô thị và các tổ chức quốc tế; tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và đô thị các nước thông qua các chương trình hợp tác, các dự án tài trợ; tổ chức các đoàn tham quan khảo sát, học tập trao đổi kinh nghiệm với đô thị các nước, tham gia các tổ chức, các hội nghị và diễn đàn quốc tế về đô thị.

 

Bài viết khác

 

Video

Video

Ấn phẩm


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn